Inschrijvingen

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt (sis-kaart,...)

Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool toegelaten worden vanaf de volgende instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaartdag

In september van het jaar waarin een kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Voor verdere inlichtingen of voor inschrijving kunt u steeds bij ons terecht tijdens de schooluren of maak telefonisch een afspraak (056 66 64 75).