DRAAGKRACHT door DRAGENDE KRACHT

Bij al onze inzet
ervaren wij ook grenzen.
Die gedachte ontmoedigt ons
echter niet.

 

 

 


Ze is voor ons
een stimulans om de draagkracht
te bewaken en te ondersteunen,
van iedereen betrokken bij onze school.

Als VRIJE SCHOOL
ENTEN we ons hiervoor
op de boodschap van Jezus.

Via LEREN
laten we er kinderen
kennis mee maken.

Via LEVEN
reiken we
kansen
tot beleving aan.